Peta Data

Kullanım Politikası

Giriş

Peta Data hizmetlerinden yararlanan tüm bireyler Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uymak zorundadır.

Tanımlamalar

Peta Data bu dokümanda Peta Data web sitesi ve Peta Data tarafından sunulan hizmetler anlamına gelmektedir. Aşağıda verilen Kabul Edilebilir Kullanım Politikası Peta Data hizmetlerini kullanan tüm kullanıcılara uygulanan kuralları tanımlar. Kullanıcılar; ziyaretçiler, sunulan hizmetlerden faydalanan gerçek ve tüzel kişiler ve Peta Data bünyesinde çalışan diğer personeldir.

Peta Data Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Bu web sitesini kullanarak aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz

 • Bu Politikanın şartlarının yasal bağlayıcılığı altına girmek;
 • Web sitemizin bir başka sayfasına bağlantı yapmak için açık yazılı iznimizi (bu istenildiği zaman geri çekilebilir) almadıkça sitemize sadece ana sayfamız olan www.mobidream.net’ten bağlantı yapmak
 • Bağlantıyı göstermek için çerçeve kullanmamak
 • Örümcekler veya başka ‘ekran tarama’ yazılımı veya bilgi toplama sistemi aracılığıyla; web sitesinden herhangi bir içeriği toplamamak, almamak, çoğaltmamak ve/veya herhangi bir web sitesinde veya diğer çevrimiçi servislerde yayınlamamak
 • Kişisel ve ticari olmayan amaçlar dışında “Peta Data” ismini, herhangi bir Peta Data markasını veya web sitesindeki herhangi bir içeriği kullanmamak
 • Web sitesini, kişisel ve ticari olmayan amaçlar dışında, Peta Data servislerini veya başka bilgileri diğer kişi ve organizasyonlara sağlamak amacıyla kullanmamak.

Bu Sitede veya Site üzerinden sunulan hizmetler aracılığıyla

 • Başka herhangi bir kullanıcının Siteden istifade etmesini kısıtlayan,
 • Kanunsuz, tehditkar, küçük düşürücü, hakaret mahiyetinde, lekeleyici, pornografik, kutsal değerlere hakaret niteliğinde veya başka türlü bir şekilde saldırganlık içeren,
 • Suç teşkil eden fiil oluşturan veya suçu teşvik eden, hukuki mesuliyet oluşturan veya herhangi bir kanunu başka bir surette ihlal eden, (d) herhangi bir üçüncü tarafın patent, telif hakkı, ticari marka, mahremiyet veya diğer bir sahiplik hakkı dâhil fakat bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde herhangi bir hakkını, haksız veya müsaadesiz bir biçimde kullanan veya ihlal eden,
 • Bir virüs veya diğer bir zararlı bileşen içeren veya
 • Yalan veya yanlış yönlendirici köken gösterimleri veya olgu beyanları içeren herhangi bir materyal iletemezsiniz.
Peta Data'in herhangi bir kanun, yönetmelik, devlet talebi, mahkeme emri, ihzar emri veya başka bir kanuni sürecin gereğini yerine getirmeye yönelik olarak gerektiğinde her türlü bilgiyi ifşa etme veya yalnızca Peta Data'in kendi takdirine bağlı olarak sakıncalı, Site için yıkıcı veya işbu Kayıt ve Şartları ihlal ettiği düşünülen her türlü bilgiyi tashih etme veya kaldırma hakkı daima saklıdır. Bu koşulun herhangi bir surette ihlali halinde Peta Data'in bu Siteye erişiminizi derhal askıya alma hakkı saklıdır.